Konserwacja

Nasza firma zajmuje się konserwacją urządzeń dźwigowych od ponad 40 lat. Wykonujemy konserwacje ponad 1000 szt. wszelkiego typu urządzeń dźwigowych transportu pionowego zgodnie z instrukcją producenta i wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego. Celem poprawy jakości świadczonych usług firma posiada wdrożony system jakości PN-ENISO 9001.

Wramach naszej oferty konserwacyjnej zapewniamy: