Co to jest modernizacja?

Modernizacja wind ma na celu poprawę bezpieczeństwa i parametrów technicznych oraz przystosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów. Windy obecnie modernizowane w zakresie wymiany wszystkich urządzeń muszą spełniać wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, zawarte w dyrektywie dźwigowej nr 95/16/WE. Spełnienie tych wymagań zapewnia norma PN-EN 81.1 zharmonizowana z dyrektywą oraz procedury oceny zgodności.


Modernizacja to poprawa:


Zakres modernizacji oraz jej zalety opisuje dokładnie nasz prospekt, który jest tutaj