Wady dźwigów bez maszynowni

Poniżej przedstawiamy wady tzw. dźwigów bez maszynowni, w których układ napędowy i aparatura sterowa są umieszczone w szybie.