Dźwigi samochodowe

Udźwig:
Kabina:
Wymiary kabiny:
(z katalogu)
Wymiary drzwi:
Podszybie:
Nadszybie:
Ilość drzwi przystankowych i przystanków:
Wymiary szybu:
Drzwi kabinowe:
Drzwi szybowe:
Wykonanie kabiny:
Typ drzwi:
Opcje dodatkowe:
OSOBA KONTAKTOWA